Nezávazná poptávka
Cestovní pojištění

V ceně zájezdů je zahrnuto pojištění cestovní kanceláře proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb.  (CK CESTA je pojištěna u Generali Pojišťovny, a.s.).

V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění. Před odjezdem všem cestujícím doporučujeme uzavřít minimálně cestovní zdravotní a úrazové pojištění. Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme cestovat do zahraničí. Prosíme, nepodceňujte i krátkodobý výjezd do zahraničí z hlediska případných rizik. Náklady spojené s onemocněním, úrazem a léčením v cizině mohou způsobit značné potíže, zejména finanční.

Naše CK nabízí pojištění léčebných výloh od ČSOB pojišťovny: 17 Kč / os. / den

 

Při koupi Vašeho zájezdu doporučujeme sjednat komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu. Pojištění storna zájezdu Vás chrání i pro případ, že jste nuceni pobyt zrušit ze zdravotních důvodů. Cestovní pojišťovna vám na základě lékařské zprávy, kterou pečlivě posoudí, vrátí obvykle 80% stornopoplatků. Upozorňujeme, že u každého komplexního pojištění je Vaše spoluúčast na stornopoplatcích 20% (min. 500 Kč / os.).

Pozn.: Pojištění storna zájezdu lze sjednat pouze při sepsání smlouvy o zájezdu! Později zakoupené pojištění na storno nebude v případě pojistné události ze strany pojišťovny akceptováno. Pojišťovna se tak chrání proti případným pojistným podvodům.

Naše CK nabízí komplexní cestovní pojištění od ČSOB pojišťovny: 30 Kč / os. / den

 

POZOR: Ze zákonného zdravotního pojištění český občan:

  • má nárok na náhradu nezbytné lékařské péče poskytnuté pouze ve státních zařízeních!

  • nemá nárok na náhradu nákladů na převoz do ČR (při nemoci, úrazu, či úmrtí)!

  • nemá nárok na jakoukoliv asistenční službu

  • hradí stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (za léky, zákroky, pobyt v nemocnici, apod.)

  • vynaložená spoluúčast na škodě ve většině případů vysoko přesáhne částku, kterou by klient zaplatil při uzavření pojistné smlouvy

 

Klienti, kteří si společně se zájezdem zakoupili cestovní pojištění, obdrží po nástupu do autobusu formulář „Potvrzení o cestovním pojištění“ včetně kartičky s kontakty na asistenční službu. V případě letecké přepravy Vám podklady k sjednanému pojištění předáme společně s pokyny na cestu. Do zemí EU je nutné s sebou vozit také modrou kartu zdravotní pojišťovny v ČR (evropský průkaz zdravotního pojištění), která je vždy vyžadována v případě lékařského ošetření.

 

Základní pojištění - varianta "A" - 17 Kč/osoba/den

zahrnuje:

limit pojištění:

 Pojištění léčebných výloh

do 2 500 000 Kč

 

Kompletní pojištění - varianta "B" - 30 Kč/osoba/den

zahrnuje:

limit pojištění:

 Pojištění léčebných výloh

do 2 500 000 Kč

 Úrazové připojištění

- úmrtí 100 000 Kč
- trvalé následky 200 000 Kč
- limit trvalých následků 10%
- denní odškodné 50 Kč
- limit denního odškodného

29 dní

 Připojištění odpovědnosti za škodu

- škody na zdraví 1 000 000 Kč
- škody na majetku 500 000 Kč
- spoluúčast pojištěné osoby 3%, min. 500 Kč

 Připojištění zavazadel

- limit 20 000 Kč
- spoluúčast pojištěné osoby 500 Kč

 Připojištění storna zahraničního zájezdu

- limit 20 000 Kč
- spoluúčast pojištěné osoby 20%, min. 500 Kč

  

Pojištění léčebných výloh

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ úhrady nezbytných nákladů souvisejících s úrazem nebo akutním onemocněním v zahraničí. Za nezbytné náklady jsou považovány např. lékařská ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení.

Součástí pojištění léčebných výloh jsou také asistenční služby, tj. organizování pomoci pojištěnému v případě nouze (např. zajištění vyšetření lékařem, repatriaci zpět do České republiky).

 

Pojištění stornopoplatků

Toto pojištění umožňuje pojistit se na dobu před nástupem na dovolenou pro případ, kdy vám nemoc nebo jiná závažná situace znemožní na dovolenou odjet. Pojištěnou tak máte dobu od zakoupení zájezdu či letenek resp. dobu od sjednání pojistné smlouvy až do termínu nástupu na dovolenou. Pojištění stornopoplatků je možné sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí cestovní služby.

  

Pojistné podmínky ke stažení zde

Infolist pro zájemce o cestovní pojištění ke stažení zde