Advent v Portoroži

1. den: odjezd z Prahy (Kolína) ve večerních hodi­nách, noční přejezd.

2. den: návštěva Postojenské jeskyně, která je 2. největší zpří­stup­ně­nou jeskyní v Evropě (oslnivá krápníková výzdoba vč. pětimetrového zářivě bílého stalagmitu Briliant, který je symbolem Postojenské jeskyně, v rámci prohlídky jízda podzemním vláčkem v délce 3,7 km). Odpoledne příjezd do Portorože, pobyt v mořském parku Termaris.

3. den: dopoledne procházka historickým centrem nejkrásnějšího přímoř­ského města Slovinska Pira­nu s kouzelnými úzkými uličkami, romantickými ná­měs­tími, katedrálou na kopci a nádhernými vyhlídkami. Odpoledne volno, možnost procházky v Portoroži nebo pobyt v mořském parku Termaris.

4. den: Terst - jedno z nejvýznam­něj­ších měst rakouské monarchie s řadou krásných paláců, rozlehlých náměstí a památek z doby římské, vánoční stromy na náměstí Piazza Unita d´Italia. Koper - procházka historickým centrem s benátskou architekturou, dominantní katedrálou i vyhlídkou na koperský přístav.

5. den: dopoledne pobyt v mořském parku Termaris, poté odjezd. Lublaň - procházka centrem města s mosty přes řeku Lublanici, adventní trhy na březích řeky a Prešerenově náměstí. Večerní město Celje se středověkým centrem a adventní výzdobou, noční přejezd.

6. den: příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

 

Mořský park Termaris: největší komplex bazénů s vyhřívanou mořskou vodou na slovinském pobřeží. Jedna část je určena pro relax (velký plavecký bazén a velký whirlpool), druhá je pro zábavu a vodní aktivity (1 plavecký bazén, 2 zážitkové bazény, 2 dětské bazény se skluzavkami).

Advent v Portoroži

 

Termín: 4. 12. - 9. 12. 2024

Cena: 10.490 Kč

Cena zahrnuje: 3x ubytování v hotelu Histrion ****, 3x polopenzi, vstupné do mořského parku Termaris, vypůjčení županu, dopravu autobusem včetně výletů dle programu, služby průvodce.

Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 8,5 EUR / os. / pobyt (platí se na místě).

Příplatky: 1-lůžkový pokoj 1.800 Kč, kompletní pojištění včetně storna 200 Kč.