Portorož - program III.

1. den: odjezd z Prahy ve večerních hodinách.

2. den: ráno příjezd do Slovinska. Bohinjské jezero - jedno z nejkrásnějších jezer Julských Alp ob­klo­pené kulisou skal, procházka od jezera ke krás­né­mu vodopádu Savica. Prohlídka unikátní jeskyně Križna Jama - dobrodružná výprava do podzemního světa, kde se nachází řada smaragdově zelených podzemních jezer a krasových komnat. Jedná se o nej­ví­ce přírodní a nejlépe zachovanou turis­tic­ky zpří­stup­něnou jeskyni ve Slovinsku. Prohlídka některých částí jeskynního systému je pěšky a na zá­věr je plavba lodí po prvním jezeře.

3. den: volný den. Fakultativně procházka podél po­bře­ží do historického města Piran s úzkými ulič­ka­mi, romantickými náměstími, katedrálou sv. Jiří na vrcholku kopce a nádhernými vyhlídkami. Ne na­dar­mo je Piran nazýván nejkrásnějším přímořským měs­tem Slovinska. Svůj vzhled získalo v benátské době, kdy ta­k­é bylo nazýváno „druhými Benátkami“. Mož­nost pro­dloužení procházky podél moře ke sladkovodnímu jezeru Fiesa. Odpo­led­ne pobyt u moře nebo v moř­ském par­ku.

4. den: výlet na chorvatskou Istrii. Pula - prohlídka jedinečných památek z doby římské (mohutný amfi­teátr z 1. st., Triumfální oblouk rodiny Sergiů z r. 29 př. n. l. a chrám císaře Augusta a bohyně Romy, který byl dokončený v r. 14 n. l. Motovun - perla vnitro­ze­mí istrijského poloostrova ležící kopci. Benátčané zde po r. 1278 vybudovali mohutné hradby, které dod­nes tvoří hlavní dominantu města.

5. den: krasová jeskyně Škocjanske jame (UNESCO), s obrov­ským jeskynním kaňonem, jehož stě­ny padají téměř do hloubky 100 m. Odpoledne údo­lí Vipava vyhlášené pěstováním vína. Ochutnávka místních vín včetně drobného ob­čer­stvení z místních typických produktů (platí se na místě).

6. den: polodenní výlet na chorvatskou Istrii. Histo­ric­ké městečko Pazin, středověký hrad nad propastí s ponornou krasovou říčkou Pazinčica. Pěší vycházka k vodopádu Zarečki krov. Odpo­led­ne pobyt u moře nebo v moř­ském par­ku.

7. den: dopo­led­ne pobyt u moře nebo v moř­ském par­ku, poté odjezd z Portorože. Návštěva jedinečných památek Aquilei (UNESCO) - původní římská vojenská základna se později stala druhým největším a nej­důležitějším městem Řím­ské říše. Zůstala zde zacho­vána obrovská mozai­ko­vá dlažba (800 m2), nej­vět­­ší mozaika v celém západním světě. Grado - mě­sto ležící na ostrově a poloostrově me­zi Benátkami a Terstem, oblíbené turistické a lázeňské letovisko. Pro­cházka historickým centrem nebo možnost koupá­ní na zdejších vyhlášených plážích.

8. den: příjezd do ČR v ranních hodinách.

 

Mořský park Termaris: největší komplex bazénů s vyhřívanou mořskou vodou na slovinském pobřeží, který prošel v roce 2020 kompletní rekonstrukcí. Jedna část je pro hosty, kteří chtějí relaxovat a užívat si klidu (plavecký bazén a whirlpool), druhá část je pro zábavu a vodní aktivity (2 plavecké bazény, 2 dětské bazény se skluzavkami). Součástí komplexu je sluneční terasa s lehátky (za poplatek). Lehátka uvnitř mořského parku jsou pro hotelové hosty zdarma. Hotelová travnatá pláž se vstupem do moře po schůdkách se nachází cca 100 m od vilek. Další možnosti koupání jsou na oblázkových plážích nebo na plážích z betonových plat cestou do Piranu ve vzdálenosti cca 500-1.200 m (do centra Piranu jezdí kousek od hotelu Bernardin zdarma autobus) nebo v centru Portorože, kde je písečná pláž, vzdálená od komplexu cca 2 km.

Portorož - program III., Hotel Vile Park

***

Hotel Vile Park je součástí hotelového komplexu St. Bernardin. Skládá se z 5 vilek, která se nacházejí mezi historickými městečky Piran a Portorož, cca 100 m od moře. Hotel nabízí dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky. Vlastní sociální zařízení, fén, TV, klimatizace, WiFi.

Vybavení hotelu

  Recepce 
  Sezónní venkovní bazén
  Pláž (lehátka a slunečníky za poplatek)

  Dětské hřiště

  Mini klub pro děti

Stravování

Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Strava se podává v sousedním hotelu Histrion.

Portorož - program III., Hotel Vile Park

Termín: 26. 08. - 02. 09. 2024

Cena: 13.690 Kč

Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x polopenzi, vstupné do mořského parku Termaris, dopravu autobusem včetně výletů, služby průvodce.

Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 3,5 EUR / os. / noc (platí se na místě).

Příplatky: 1-lůžkový pokoj 2.800 Kč, kompletní pojištění včetně storna 231 Kč.

Slevy: stálí klienti - 5% (platí do 15. 1. 2024).

Portorož

 • 01-ljubljana
 • 02-predjamski-grad
 • 03-postojna-2
 • 04-postojna-1
 • 05-secovlje
 • 06-miramare
 • 07-skocjanske-jame
 • 08-piran
 • 09-portoroz-3
 • 10-portoroz-2
 • 11-portoroz-1
 • 12-bled
 • 13-termaris-5
 • 14-termaris-4
 • 15-termaris-3
 • 16-termaris-2
 • 17-termaris-1
 • 18-vile-park-4
 • 19-vile-park-3
 • 20-vile-park-2
 • 21-vile-park-1
 • 22-bohinj-01
 • 22-portoroz-4
 • 23-piran-02